• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Tuyển nhân sự cho forum

Odin

Active Member
Họ tên:Trần Hữu Long
Ngày sinh:06/09/1995
Email:tranhuulong9x@gmail.com
Sở trường:Cái gì cũng biết nhưng không chuyên sâu
Box muốn quản lí:Tự Do
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý:Kiểm tra bài viết về các vấn đề như virut ...
Thời gian online/ngày: 5h/ 1 ngày
 

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
Họ tên:Trần Hữu Long
Ngày sinh:06/09/1995
Email:tranhuulong9x@gmail.com
Sở trường:Cái gì cũng biết nhưng không chuyên sâu
Box muốn quản lí:Tự Do
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý:Kiểm tra bài viết về các vấn đề như virut ...
Thời gian online/ngày: 5h/ 1 ngày
Đã set cho bạn làm trial mod nhé
 

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
Họ tên:Trần Hữu Long
Ngày sinh:06/09/1995
Email:tranhuulong9x@gmail.com
Sở trường:Cái gì cũng biết nhưng không chuyên sâu
Box muốn quản lí:Tự Do
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý:Kiểm tra bài viết về các vấn đề như virut ...
Thời gian online/ngày: 5h/ 1 ngày
Thời gian thử việc là 2 tuần
 

Trung Nhẫn

Developers
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
Họ tên: Nhẫn Nguyễn Trung
Ngày sinh: 12/23/2001
Email: trungnhan21.12@gmail.com
Sở trường: Code,IT,...
Box muốn quản lí: Phần mềm
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý: Các phần mềm hệ thống và internet
Thời gian online/ngày: Dưới 1h
 

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
Họ tên: Nhẫn Nguyễn Trung
Ngày sinh: 12/23/2001
Email: trungnhan21.12@gmail.com
Sở trường: Code,IT,...
Box muốn quản lí: Phần mềm
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý: Các phần mềm hệ thống và internet
Thời gian online/ngày: Dưới 1h
Đã cho lên trial mod ạ, thời gian thử việc là 2 tuần
 

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
Họ tên:Trần Hữu Long
Ngày sinh:06/09/1995
Email:tranhuulong9x@gmail.com
Sở trường:Cái gì cũng biết nhưng không chuyên sâu
Box muốn quản lí:Tự Do
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý:Kiểm tra bài viết về các vấn đề như virut ...
Thời gian online/ngày: 5h/ 1 ngày
Họ tên: Nhẫn Nguyễn Trung
Ngày sinh: 12/23/2001
Email: trungnhan21.12@gmail.com
Sở trường: Code,IT,...
Box muốn quản lí: Phần mềm
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý: Các phần mềm hệ thống và internet
Thời gian online/ngày: Dưới 1h
Đã set 2 bạn lên mod chính thức :3
 

thangveo

Member
Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng
Ngày sinh: 15/04/1997
Email:thangyeudoi@gmail.com
Sở trường: có thể cái gì cũng biết nhưng không chuyên và giỏi về cái gì cả :))
Box muốn quản lí: Box Góc Mobile và cụ thể là Tin tức, Android,
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý: cập nhật nhanh nhất có thể những tin tức về Thế giới Mobile
Thời gian online/ngày:còn tùy ngày ạ và trung bình là 4-5h/ngày
 

tuanit

Professional
Thành viên BQT
CEO Bạn Là IT
Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng
Ngày sinh: 15/04/1997
Email:thangyeudoi@gmail.com
Sở trường: có thể cái gì cũng biết nhưng không chuyên và giỏi về cái gì cả :))
Box muốn quản lí: Box Góc Mobile và cụ thể là Tin tức, Android,
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý: cập nhật nhanh nhất có thể những tin tức về Thế giới Mobile
Thời gian online/ngày:còn tùy ngày ạ và trung bình là 4-5h/ngày
Đã set cho bạn làm trial mod, thời gian thử việc cho bạn là 3 tuần
 

Stevet VN

Well-Known Member
Họ tên: Đỗ Quang Minh
Ngày sinh: 13/12/2004
Email:doquangminh138@gmail.com
Sở trường: có thể cái gì cũng biết nhưng giỏi nhất là Android
Box muốn quản lí: Box Góc Mobile và cụ thể là chia sẻ Android,share key phần mềm crack,game
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý:đưa đến những gì tốt nhất
Thời gian online/ngày:chủ yếu t7,cn ngày thường tầm 30p-1h
 

Len store

New Member
Họ tên: Đỗ Quang Minh
Ngày sinh: 13/12/2004
Email:doquangminh138@gmail.com
Sở trường: có thể cái gì cũng biết nhưng giỏi nhất là Android
Box muốn quản lí: Box Góc Mobile và cụ thể là chia sẻ Android,share key phần mềm crack,game
Phương hướng , mục tiêu phát triển mà box sẽ quản lý:đưa đến những gì tốt nhất
Thời gian online/ngày:chủ yếu t7,cn ngày thường tầm 30p-1h
đã set cho bạn mong bạn làm tốt công việc
 

Minh Deku

New Member
Họ và Tên: Khuất Quang Minh
Ngày sinh 5/9/1993
Mail:minhtholoc123@gmail.com
Sở trường: Design, Lập Trình Web, Software
Box muốn quản lý: Box Lập Trình Web
Phưoqng Hướng, Mục Tiêu Mình sẽ Share những tài liệu lập trình web, những code mẫu để các bạn học tập, ....
 

Len store

New Member
Họ và Tên: Khuất Quang Minh
Ngày sinh 5/9/1993
Mail:minhtholoc123@gmail.com
Sở trường: Design, Lập Trình Web, Software
Box muốn quản lý: Box Lập Trình Web
Phưoqng Hướng, Mục Tiêu Mình sẽ Share những tài liệu lập trình web, những code mẫu để các bạn học tập, ....
Đã set cho bạn làm trial mod, thời gian thử việc cho bạn
 
Top