• Thông báo:
    Tham gia nhóm Bạn Là IT Community để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với diễn đàn bạn nhé 
    Xin trân trọng cảm ơn

Team Uploader [4share][PC]Tick Tock Bang Bang-PLAZA

whitelion

VIP Member
Thành viên BQT
Team Uploader
26/2/16
462
10
28
35
cover.jpg


Game Information

Title: Tick Tock Bang Bang
Genre: Action, Indie
Developer: Dejobaan Games, LLC
Publisher: Dejobaan Games, LLC
Release Date: 10 Jun, 2016

Game Screenshots

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


System Requirements

MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: 2.3GHz Intel/AMD CPU
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 512MB 3D Card, Shader Model 3
DirectX: Version 9.0c
Storage: 2 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card
Gameplay

DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 363Mb
http://4share.vn/f/7b4f424f484b494a/Tick.Tock.Bang.Bang-PLAZA.iso.file